Paardeninzicht | Management Training & Coaching

PaardenInzicht | Management Training & Coaching

paardeninzicht

Een training zoals u niet eerder zag.

Management training hier, coaching daar… Er zijn tegenwoordig zoveel trainers, maar hoe onderscheid je een goede management training van een minder goede?

Om deze vraag te beantwoorden moet je nadenken over wat het doel van een management training is en daarbij bedenken dat de basis van veel managementproblemen voortkomt uit de onderlinge communicatie. Verder is het geen geheim dat leiding geven lastig kan zijn. Je probeert bijvoorbeeld een medewerker te helpen en zonder dat je het zo bedoeld, voelt deze zich aangevallen.

Maar hoe komt het nu dat deze collega zich aangevallen voelt? En misschien nog belangrijker, hoe zorg je ervoor dat dit de volgende keer wel overkomt zoals bedoeld?

Paardeninzicht

PaardenInzicht begrijpt communicatie.

Bij PaardenInzicht weten ze als geen ander dat alles begint met de non-verbale communicatie. En wie anders dan dieren gebruiken non-verbale communicatie het meest? Juist, dat zijn dieren. PaardenInzicht verzorgt dan ook geen saaie training waarbij je de hele dag naar een bord kijkt. Nee, jij en je team gaan actief aan de slag met de paarden. Waarbij deze paarden je met hun non-verbale communicatie precies laten weten wat wel en niet duidelijk is. Hier valt veel van te leren omdat niet alleen dieren maar ook zeker mensen elke dag gebruik maken van non-verbale communicatie. Echter veel mensen doen dit zonder er bewust bij stil te staan. Weet jij hoeveel je non verbaal communiceert? En ga je hier bewust mee om? Dan komt dat zowel je communicatie, leiderschap als de onderlinge samenwerking ten goede. Waarbij het veelal verrassend is te merken hoeveel effect je kunt sorteren door minder in plaats van meer te doen.

Kennis en ervaring in het vak.

Het is belangrijk dat je een coach vindt die ervaring en kennis van coaching heeft. Paardeninzicht heeft een grote dosis kennis over het vak en deelt dit graag met haar klanten. 

Nu vraag je je misschien af hoe dit dan werkt en hoe een training met paarden en dan uitziet, we laten Margreet Noordanus, oprichtster van Paardeninzicht aan het woord:

 Paarden overleven zonder praten en gebruiken daarvoor non verbale communicatie. Dit is communicatie die zij nodig hebben om te overleven, iets wat paarden al 55 miljoen jaar succesvol doen, en is er volledig op ingericht dat paarden heel snel gevaar kunnen detecteren. Een paard communiceert door middel van lichaamshouding, ziet, horen, reuk en voelen.

Zodra een deelnemer of management team in de omgeving van het paard komt, wordt deze of het team automatisch door het paard ‘bekeken’. Onder andere: houding, manier van bewegen, intonatie en de (onbewuste) energie, gebruiken paarden bij het ‘scannen op veiligheid’. Op wat een paard ‘scant’ volgt een reactie, wat spiegelen wordt genoemd. Deze reactie is heel duidelijk en bijzonder aanschouwelijk: tijdens Management Coaching met Paarden laat een 550 kg paard, in het hier en nu zien en ervaren wat iemand of bijvoorbeeld het Management Team uitstraalt.

Paardeninzicht2

Daarnaast krijgt het paard voortdurend biofeedback. Is iemand bijvoorbeeld bang, en zweet hij/zij van angst? Of doet een deelnemer ‘aan de buitenkant’ alsof er niets aan de hand is? Het paard ruikt ondanks dat je ‘aan de buitenkant’ anders doet (net zoals honden) angstzweet en reageert hierop. Met deze en andere biofeedback, geeft het paard voortdurend informatie over hoe jij, of hoe de teamleden er aan toe zijn. En dat is precies wat Ruud Metsemakers van Watch-HRM zo treffend aangaf toen hij zei:Het paard laat met chirurgische precisie zien waar het bij iedereen om gaat.

Management Coaching met Paarden is ervaringsgericht leren en zorgt ervoor dat je direct weet hoe je overkomt, hoe je communicatie is en of je leiderschap effect heeft. Management Teams ervaren door de Management Coaching met Paarden bijvoorbeeld of er goed samengewerkt wordt en wat de rollen van de individuele teamleden bij deze samenwerking zijn. Dit ervaren deelnemers door het met het paard oefeningen uit te voeren. Stralen Management Teamleden aan de buitenkant wat anders uit dan dat ze van binnen voelen, en heeft het Management Team een geen duidelijk plan? Dan lukt het bijvoorbeeld het niet het paard mee te krijgen, of loopt het paard weg. Hiermee krijgt het Management Team inzicht in hoe men overkomt en de effectiviteit het handelen. Daarna kunnen er ter plekke andere oplossingen uit geprobeerd worden.Is in de samenwerking met elkaar en het paard de succes oplossing gevonden en het succes ervaren? Dan kan het geleerde daarna direct in praktijk worden gebracht.

PaardenInzicht

Conclusie: PaardenInzicht is dé partner op het gebied van management training en coaching

Wil je meer weten over de mogelijkheden neem dan contact met ze op

Contact met PaardenInzicht opnemen?