EuroRisk | Uw bedrijfsverzering en pensioen onder één dak


 

 

Dit is waarom elk bedrijf een bedrijfsverzekering zou moeten hebben.

Het is geen geheim dat ondernemen risico’s met zich meebrengt. Elke ondernemer die wil groeien moet soms keuzes maken die niet makkelijk zijn. Veel van deze beslissingen hebben te maken met geld en soms heel veel geld. Je gaat er niet vanuit dat een beslissing de verkeerde kant op valt, want laten we eerlijk zijn. Als je dat op voorhand al denk, waarom zou je het dan doen? Toch komt het voor dat een deal niet goed uitpakt of dat je op een andere manier schade oploopt.


 

 


Eurorisk bedrijfsverzekering

Als bedrijf kun je jezelf tegen grote schade wapenen door een verzekering af te sluiten. Eurorisk Nederland richt zich dan ook op het verzekeren van bedrijven. Met een brede kennis van verschillende sectoren adviseert Eurorisk je zonder daarbij externe specialisten te hoeven inschakelen.


 

Risicomanagement

Heb jij een goed beeld van de bedrijfsrisico’s rondom je organisatie? Eurorisk brengt alle bedrijfsrisico’s in kaart om zo de eventuele kans op schade te kunnen beperken of zelfs voorkomen. Want voorkomen is beter dan genezen toch?


 

 


Eurorisk pensioen


Denk jij wel eens na over je pensioen? Eurorisk is er niet alleen voor bedrijfsverzekeringen maar ook voor jouw pensioen. “Uit een recent onderzoek van Panelwizard blijkt dat 46 procent van de Nederlanders niet bezig is met zijn pensioen. Belangrijkste argument? “Pensioen is iets voor later.” Maar ook als dat 'later' dichterbij komt, kan pensioen ons nog niet echt boeien. Van de vijftigplussers zegt 51 procent onbekend te zijn met de hoogte van zijn of haar pensioenuitkering wanneer ze vandaag zouden stoppen met werken. En 28 procent van deze groep zegt helemaal niet bezig te zijn met hun naderende pensioen.”

Een pensioen dat iedereen snapt

Toch is het erg belangrijk om bewust bezig te zijn met je pensioen. Niet iedereen zit te wachten op veel papierwerk en moeilijke stukken. En hier komt Eurorisk dan ook om de hoek kijken. De kracht Eurorisk zit hem in het begrijpelijk maken van het soms moeilijke pensioen. Een pensioen kan per persoon verschillen, daarom heeft Eurorisk voor elke ondernemer en haar werknemers een passende pensioenregeling. Met de mogelijkheid deze eenvoudig te beheren. 
Contact met EuroRisk opnemen?